sprawa w sądzie o odszkodowanieCzym właściwie jest odszkodowanie, kiedy można o nim mówić? Z prawnego punktu widzenia odszkodowaniem będzie szeroko rozumiane świadczenie, przynależne poszkodowanemu od osoby będącej sprawcą szkody lub ponoszącej za tę szkodę odpowiedzialność. W zależności od wyboru poszkodowanego, odszkodowanie może przybrać dwie zasadnicze formy: zapłaceniu określonej sumy pieniędzy, zdaniem osoby poszkodowanej wystarczającej, aby zadośćuczynić doznanym krzywdom, lub przywróceniu stanu rzeczy sprzed zdarzenia, które spowodowało szkodę. Najczęściej spotyka się roszczenia pierwszego typu. Z drugiej strony, dla sprawcy często dotkliwsze bywa drugie rozwiązanie, nazywane resuscytacją naturalną – szczególnie gdy dochodzi do konfliktu interesów na tle praw autorskich. Osoba, która czerpie korzyści majątkowe naruszając prawa osobiste innej osoby, może zostać zmuszona np. do wycofania z rynku wszystkich egzemplarzy wzbudzającego wątpliwości dzieła. Czasem żąda się odszkodowania pokrywającego faktyczne szkody zaistniałe na skutek działania sprawcy, czasem idzie zaś dalej i oczekuje rekompensaty za potencjalne korzyści, których osoba pokrzywdzona mogłaby uzyskać, gdyby szkoda nie została wyrządzona. W obu przypadkach postępowanie najczęściej prowadzi na salę sądową – tam pokrzywdzony dochodzi swoich racji, a sprawca stara się bronić.