www.enwod.slupsk.pl

dukumentacjaPrawo pracy gwarantuje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeśli wykonując swoje obowiązki doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Okazuje się jednak, iż samo ustalenie, czym jest wypadek w pracy i kiedy można o nim mówić, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zanim więc zgłosimy się po odszkodowanie, powinniśmy zapoznać się z kilkoma ważnymi faktami. Przede wszystkim, wypadek w pracy rozumiany jest w myśl ustawy jako zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, którego skutkiem był trwały uraz albo zgon – a które miało miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z pracą. Właśnie tak, związanych z pracą – niekoniecznie „w miejscu pracy”. Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż odszkodowanie przysługuje także za wypadek, który miał miejsce w drodze do pracy. Pracodawca nie może też uchylać się od wypłaty odszkodowania twierdzeniem, iż wypadek w pracy miał miejsce, , gdy pracownik nie wykonywał bezpośrednio jego poleceń – podstawą świadczeń jest sam fakt wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez wyraźnego polecenia. Jeśli do nieszczęścia doszło podczas wykonywania zwykłych czynności albo poleceń przełożonego, sprawa jest już zupełnie jasna. Za uraz rozumie się w myśl ustawy każde uszkodzenie tkanek ciała i narządów, do którego doszło na skutek działań czynników zewnętrznych.