rotawirusy.net.pl Granit Piła

wypadek w pracyJeśli ucierpimy podczas nieszczęśliwego wypadku w miejscu zatrudnienia, zapewne wystąpimy z roszczeniami o odszkodowanie. Co powinniśmy wiedzieć? Odszkodowanie za wypadek w pracy wypłacane jest z tak zwanego ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do takich świadczeń mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia lub agencyjnych, oraz przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową. Odszkodowania przysługują pracownikom, którzy ucierpieli na skutek nieszczęśliwego zdarzania, a także ich rodzinom, jeśli wypadek w pracy miał skutek śmiertelny. Świadczeń odmawia się, jeśli uda się jednoznacznie wykazać, iż do wypadku doszło na skutek rażącego niedbalstwa pracownika lub naruszenia przez niego przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy (pracownik musi być z przepisami tymi zaznajomiony!). Odszkodowanie nie przysługuje także osobom, które podczas wypadku były nietrzeźwe lub znajdowały się pod wpływem środków psychoaktywnych. Jeśli zachodzi podejrzenie, iż percepcja poszkodowanego była zaburzona, płatnik może wysłać go na badania ustalające zawartość w organizmie alkoholu lub innych substancji. Gdy okoliczności zostają jednoznacznie ustalone, do wypłaty świadczeń dochodzi w ciągu trzydziestu dni. Warto wiedzieć też, iż wypadek w pracy musi być należycie udokumentowany, aby poszkodowanemu przysługiwały świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci odszkodowań, jeśli nie sporządzony zostanie poprawnie protokół wypadkowy – lub jeśli w protokole tym wypadek nie zostanie zakwalifikowany zgodnie z ustawą.