INTERBUD-LUBLIN

sprawa w sądzieCzęsto słyszymy o wyłudzeniach odszkodowania OC. Na czym wyłudzenie takie polega i co za nie grozi? Kodeks karny wyszczególnia jako czynność karalną celowe spowodowanie wypadku komunikacyjnego, będącego podstawą wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe boją się takich sytuacji jak ognia, stąd więc drobiazgowe sprawdzanie dokumentacji wypadku, zasięganie opinii biegłych rzeczoznawców i cała ta nieszczególnie przyjemna procedura, dobrze znana każdemu, kto starał się o odszkodowanie. Granica między wypadkiem a zaaranżowanym zderzeniem jest w gruncie rzeczy bardzo delikatna, dystynkcją między nimi jest w myśl kodeksu karnego celowość działań sprawcy – wypadek samochodowy jest zdarzeniem nieprzewidzianym, będącym konsekwencją wpływu czynników zewnętrznych, natomiast zdarzenie pozorujące wypadek owszem, charakteryzuje się jego cechami, jednak jest wynikiem celowego, zdeterminowanego przez sprawcę działania. Za spowodowanie zdarzenia kwalifikującego się jako próba wyłudzenia odszkodowania OC uważa się przy tym każde zachowanie sprawcy mające zmierzać do upozorowania wypadku. Przestępstwo takie kodeks karze pozbawieniem wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Dodatkowo na sprawcę może zostać nałożona grzywna pieniężna. Próba wyłudzenia odszkodowania jest ścigana z urzędu.