Wypadek w pracy 2

wypadek a odszkodowaniePrawo pracy gwarantuje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeśli wykonując swoje obowiązki doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Okazuje się jednak, iż samo ustalenie, czym jest wypadek w pracy i kiedy można o nim mówić, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zanim więc zgłosimy się po odszkodowanie, powinniśmy zapoznać się z kilkoma ważnymi faktami. Przede wszystkim, wypadek w pracy rozumiany jest w myśl ustawy jako zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, którego skutkiem był trwały uraz albo zgon – a które miało miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z pracą. Czytaj dalej Wypadek w pracy 2

Odszkodowanie po wypadku 2

ekologicznie.com.pl INTERBUD-LUBLIN

wypadek Zgodnie z polskim prawem pracy, pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych przysługuje odszkodowanie. Co warto na ten temat wiedzieć? Wypadek w pracy to zdarzenie, na skutek którego dochodzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, a który ma miejsce w pracy lub na drodze do niej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów wypadków. Śmiertelny wypadek w pracy ma miejsce wówczas, jeśli do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku w miejscu zatrudnienia (lub na drodze do niego, a także np. w delegacji lub podróży służbowej) w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia. Za ciężki wypadek w pracy uznany będzie taki, który skutkuje trwałymi obrażeniami – między innymi utratą wzroku, słuchu lub mowy, trwałą chorobą, trwałym oszpeceniem, utratą możliwości płodzenia. Jeśli w wyniku nieszczęścia ucierpiały co najmniej dwie osoby, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem zbiorowym. Prawo pracy zezwalana roszczenie o odszkodowanie względem pracodawcy – warto pamiętać, że procedura obowiązuje nawet wówczas, jeśli do wypadku doszło w momencie, gdy nie działaliśmy na polecenie przełożonego. Wystarczy, iż przyczyną był czynnik zewnętrzny, a skutkiem – uszkodzenie tkanek ciała lub organów. Polskie prawo dość mocno chroni pracownika, i jeśli tylko ucierpieliśmy na skutek wypadku w pracy, warto dochodzić swoich praw.

Wypadek w pracy 2

dukumentacjaPrawo pracy gwarantuje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeśli wykonując swoje obowiązki doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Okazuje się jednak, iż samo ustalenie, czym jest wypadek w pracy i kiedy można o nim mówić, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zanim więc zgłosimy się po odszkodowanie, powinniśmy zapoznać się z kilkoma ważnymi faktami. Przede wszystkim, wypadek w pracy rozumiany jest w myśl ustawy jako zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, którego skutkiem był trwały uraz albo zgon – a które miało miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z pracą. Właśnie tak, związanych z pracą – niekoniecznie „w miejscu pracy”. Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż odszkodowanie przysługuje także za wypadek, który miał miejsce w drodze do pracy. Pracodawca nie może też uchylać się od wypłaty odszkodowania twierdzeniem, iż wypadek w pracy miał miejsce, , gdy pracownik nie wykonywał bezpośrednio jego poleceń – podstawą świadczeń jest sam fakt wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez wyraźnego polecenia. Jeśli do nieszczęścia doszło podczas wykonywania zwykłych czynności albo poleceń przełożonego, sprawa jest już zupełnie jasna. Za uraz rozumie się w myśl ustawy każde uszkodzenie tkanek ciała i narządów, do którego doszło na skutek działań czynników zewnętrznych.

Odszkodowanie po wypadku 2

dukumentacjaZgodnie z polskim prawem pracy, pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych przysługuje odszkodowanie. Co warto na ten temat wiedzieć? Wypadek w pracy to zdarzenie, na skutek którego dochodzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, a który ma miejsce w pracy lub na drodze do niej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów wypadków. Śmiertelny wypadek w pracy ma miejsce wówczas, jeśli do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku w miejscu zatrudnienia (lub na drodze do niego, a także np. w delegacji lub podróży służbowej) w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia. Za ciężki wypadek w pracy uznany będzie taki, który skutkuje trwałymi obrażeniami – między innymi utratą wzroku, słuchu lub mowy, trwałą chorobą, trwałym oszpeceniem, utratą możliwości płodzenia. Jeśli w wyniku nieszczęścia ucierpiały co najmniej dwie osoby, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem zbiorowym. Prawo pracy zezwalana roszczenie o odszkodowanie względem pracodawcy – warto pamiętać, że procedura obowiązuje nawet wówczas, jeśli do wypadku doszło w momencie, gdy nie działaliśmy na polecenie przełożonego. Wystarczy, iż przyczyną był czynnik zewnętrzny, a skutkiem – uszkodzenie tkanek ciała lub organów. Polskie prawo dość mocno chroni pracownika, i jeśli tylko ucierpieliśmy na skutek wypadku w pracy, warto dochodzić swoich praw.