zakupy.konsument.edu.pl

dukumentacjaZgodnie z polskim prawem pracy, pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych przysługuje odszkodowanie. Co warto na ten temat wiedzieć? Wypadek w pracy to zdarzenie, na skutek którego dochodzi do uszkodzenia ciała lub śmierci, a który ma miejsce w pracy lub na drodze do niej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów wypadków. Śmiertelny wypadek w pracy ma miejsce wówczas, jeśli do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku w miejscu zatrudnienia (lub na drodze do niego, a także np. w delegacji lub podróży służbowej) w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia. Za ciężki wypadek w pracy uznany będzie taki, który skutkuje trwałymi obrażeniami – między innymi utratą wzroku, słuchu lub mowy, trwałą chorobą, trwałym oszpeceniem, utratą możliwości płodzenia. Jeśli w wyniku nieszczęścia ucierpiały co najmniej dwie osoby, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem zbiorowym. Prawo pracy zezwalana roszczenie o odszkodowanie względem pracodawcy – warto pamiętać, że procedura obowiązuje nawet wówczas, jeśli do wypadku doszło w momencie, gdy nie działaliśmy na polecenie przełożonego. Wystarczy, iż przyczyną był czynnik zewnętrzny, a skutkiem – uszkodzenie tkanek ciała lub organów. Polskie prawo dość mocno chroni pracownika, i jeśli tylko ucierpieliśmy na skutek wypadku w pracy, warto dochodzić swoich praw.