Anna Denis

sprawa w sądzieO kilku rzeczach warto pamiętać, starając się o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Wypadek w pracy to w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym nie tylko zdarzenie, do którego doszło bezpośrednio w miejscu pracy. Jeśli nieszczęście spotkało nas w drodze do pracy, przysługuje nam prawo do takich samych roszczeń – tu warto wiedzieć, iż biegli mogą orzec, czy do wypadku doszło na najkrótszej (w rozumieniu: najdogodniejszej) drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a pracy. Wypadek w pracy odnosi się również do zdarzeń mających miejsce podczas podróży służbowej lub delegacji, o ile tylko poszkodowany nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu przez pracodawcę zadań – jeśli więc skręcimy sobie nogę zwiedzając „po godzinach” miasto, do którego nas oddelegowano, z uzyskaniem odszkodowania może być problem. Jeśli ulegniemy wypadkowi podczas szkolenia z zakresu samoobrony – również uznawane jest to za wypadek w pracy, co warto mieć na uwadze, bo przecież podczas takich szkoleń szczególnie łatwo o kontuzję. Jeśli więc w wyniku któregoś z wymienionych działań doszło do uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia tkanek ciała albo narządów) i jesteśmy w stanie wykazać, że nie było to naszą winą, lecz miało to miejsce na skutek działania czynników zewnętrznych – wówczas jak najbardziej przysługuje nam należne odszkodowanie.